Drukuj

Jednym ze sposobów redukcji zakłóceń wzajemnych pomiędzy linkami radiowymi jest obrót anten.

Dlaczego tak się dzieje?

-  Jeżeli antena o polaryzacji liniowej H lub V ma kierunek maksymalnego promieniowania prostopadły do jej apertury, czyli wiązka nie jest odchylona  ( a tak jest właściwie w znakomitej większości anten w radioliniach), to poziom listków bocznych zarówno dalekich jak i bliskich jest największy na kierunkach azymutu i elewacji. Sytuacja się zmienia jeżeli wiązka jest odchylana elektrycznie, ale tego przypadku nie będziemy tutaj rozpatrywać.  Na kierunkach pozostałych poziom listków bocznych ulega znaczącej redukcji, przyjmując standardowo poziom około -40 dB. Tak więc wykorzystując tę wiedzę można wywnioskować, że obrót anteny o 45 deg będzie skutkować tym, że na kierunkach azymutu i elewacji poziom listków bocznych będzie znacznie mniejszy ( o około 20 dB).

 

Sytuację ilustruje poniższy rysunek na którym po lewej stronie widać schematyczną antenę p2p z zaznaczonymi kierunkami na których występują najwyższe poziomy listków bocznych

z prawej strony poglądowy rozkład listków bocznych mających poziom powyżej  (przykładowo) -25 dB.

 

 

Jakie są  konsekwencje obrotu anteny?

 

q-par