Drukuj

 

Strona internetowa jest własnością RFLINE Korzystając z niej i/lub pobierając treści, wyrażacie Państwo zgodę na respektowanie warunków zawartych poniżej. W przeciwnym wypadku prosimy nie korzystać ze strony i nie pobierać z niej żadnych treści.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści z tej strony internetowej można pobierać wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Użytkownicy mogą korzystać z tej strony tylko do celów zgodnych z prawem. Jeżeli nie określono inaczej, wszelkie kopiowane treści muszą zawierać informację o prawach autorskich oraz odwołanie do źródła. Zabrania się rozpowszechniania, modyfikowania, przekazywania, powtórnego wykorzystania, przesyłania lub używania zawartości tej strony, w tym tekstów, obrazów, filmów i innych multimediów do celów publicznych lub komercyjnych bez zgody RFLINE. Dane osobowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail) przesłane poprzez formularz kontaktowy bądź pocztą elektroniczną lub w inny sposób będą używane przez RFLINE zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, nie sa przekazywane żadnym innym podmiotom, służą wyłącznie do bieżącej obsługi klienta przez RFline. Strona internetowa może zawierać łącza do innych stron, których sposoby postępowania z danymi mogą różnić się od stosowanych przez nas. RFLINE nie odpowiada za sposób działania innych stron internetowych Zdjęcia, filmy, rysunki są własnością RFLINE lub zostały użyte za zgodą ich właścicieli. Wszelkie bezprawne wykorzystywanie zdjęć może stanowić naruszenie praw autorskich, praw pokrewnych oraz innych praw. Widoczne na stronie znaki towarowe, logo i znaki serwisowe (określane łącznie jako "Znaki towarowe?) są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi RFLINE i innych podmiotów. W żadnym wypadku, w tym między innymi w wypadku zaniedbania, RFLINE, nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne wynikające z korzystania, bądź niemożności korzystania z udostępnionych przez RFLINE materiałów, produktów lub usług, materiałów, produktów lub usług stron trzecich udostępnionych za pośrednictwem RFLINE. RFLINE zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian warunków użytkowania poprzez aktualizację informacji zawartej na tej witrynie